Pokud zaměstnavatel platí za dovolenou...

20.12.2023

Jaké kroky je třeba podniknout?

Pokud česky zaměstnavatel hradí dovolenou zaměstnanci a je realizována v Maďarsku, je třeba při žádosti o nabídku vzít v úvahu následující (doporučujeme před odesláním poptávky tyto kroky ověřit u zaměstnavatele):
Ceny maďarského ubytování jsou stanovené vždy v € nebo HUF.

  1. Prvním krokem je, aby zaměstnanec zjistil od zaměstnavatele, zda je ochoten uhradit fakturu vystavenou v Maďarsku v EUR nebo HUF.
  2. Velmi často se stává, že zaměstnavatel chce vystavit fakturu v českých korunách u maďarského poskytovatele služeb. To bohužel není možné. Podle našich zkušeností u některých zaměstnavatelů úhrada faktury vystavené v Maďarsku v EUR bez problémů proběhla i z korunového účtu.
  3. Pokud zaměstnavatel dokáže uhradit fakturu od maďarského poskytovatele služeb vystavenou v EUR nebo HUF, pak není problém.
  4. Maďarský poskytovatel služeb připraví nabídku pro zaměstnance a pokud si objedná služby, musí poskytovateli služeb současně poskytnout následující informace: jméno a adresa zaměstnavatele, daňové číslo EU a / nebo daňové číslo.
  5. Poté maďarský poskytovatel služeb vystaví zálohovou nebo pro forma fakturu na celou částku služby, kterou zašle zaměstnavateli nebo zaměstnanci (podle přání).
  6. Když protiplnění za fakturu dorazí na účet maďarského poskytovatele služeb, vystaví maďarský poskytovatel služeb konečnou fakturu a odešle ji zaměstnavateli nebo zaměstnanci (podle přání). V některých případech konečná faktura (daňový doklad) je vystavená až po čerpání služeb.
  7. Zaměstnavatel většinou žádá uvést některé údaje či poznámku na faktuře, jakož jméno a rodné číslo zaměstnance čerpající službu, atd. - to pro dodavatel služeb neni problém.