Obchodní podmínky

1. Na webu katkafodor.cz (dále jen dodavatel) může návštěvník čerpat informace o hotelech uvedených na webu.
Další nebo jiné informace může získat telefonický (česky na čísle +36 30 680 26 26), případně pomocí on-line chatu, nebo emailem.

2. Poptávka
Návštěvník může požádat o písemnou nabídku pomocí on-line formuláře nacházejícího se u každého hotelu.

3. Nabídka

Dodavatel připraví a zašle svoji nabídku na základě vyplněného formuláře nebo učiní nabídku na jiný hotel pokud již není k dispozici volná kapacita v požadovaném hotelu - podrobně:
 • nabídka obsahuje název hotelu, obsah nabídnuté ceny (případně pouze informace a to o nedostupnosti kapacity),
 • ceny v nabídce jsou vždy konečné a cena mimo území Maďarska je určená v €,
 • nabídka platí, dokud je služba je dostupná,
 • zahrnuje cenu služeb (ubytování, stravování, vstupenku do lázní),
 • v nabídce je uvedené cena zvlášť rekreačního poplatku a nebo cena parkování,
 • na poptávkovém formuláři se návštěvník může přihlásit i k odběru novinek,
 • dodavatel nabídne ve všech případech nejlepší cenu, která je v současné době dostupná,
 • v případě, že zájemce na nabídku reaguje pozdě, poskytovatel služeb ne vždy garantuje nejlepší cenu,
 • nabídka bude obsahovat i platební podmínky (viz bod č.6),
 • nabídku dodavatel zasílá co možná nejdříve, ale nejpozději během 24 hodin,
 • nabídka však návštěvníka a dodavatele k ničemu nezavazuje.

4. Objednávka
Na základě nabídky si návštěvník může písemně objednat nabídnutou službu a také zaslat změny, které mezitím nastanou (změna v počtu osob, termínu, složení pokojů). Cena v takovém případu bude upravená v potvrzení. Objednávka musí obsahovat jméno zákazníka. Pokud objednavatel požaduje zálohovou fakturu předem, musí v objednávce uvést také poštovní adresu plátce.

5. Potvrzení objednávky
Na základě objednávky dodavatel písemně potvrdí přijetí a vyřízení objednávky. Potvrzení bude obsahovat detailní popis služeb (podobně jak to obsahuje nabídka), platební a storno podmínky (viz bod č. 7). Bude obsahovat dále i rezervační číslo - pokud se toto číslo neuvádí v potvrzení pak se zákazník hlásí v hotelu jménem.


6. Platební podmínky

Zákazník obvykle platí za služby, které již byly ze strany dodavatele písemně potvrzené na místě čerpání služby (hotel). Platí po příjezdu do hotelu nebo v den odjezdu z hotelu. Platbu může provést bankovní kartou nebo v hotovosti v €.
Za služby se může vyžadovat záloha (je-li to pravidlo daného hotelu nebo se jedná o špičkový termín). Zálohu zákazník hradí vždy přímo bankovním převodem na hotelový účet.


7. Storno podmínky

Objednané služby zákazník může zrušit písemně bez placení storno poplatku 48 hodin před prvním dnem pobytu není-li to určeno jinak v potvrzení.


8. Reklamace

Zákazník je povinen případnou reklamaci nahlásit neprodleně na hotelové recepci v místě pobytu.

Pokud narazí na jazykovou bariéru, měl bych neprodleně kontaktovat dodavatele telefonický, nebo emailem.

9. Využití akčních nabídek
Akční nabídky jsou obvykle zveřejňovány na tomto webu. Dodavatel však zasílá přednostně informace o akčních nabídkách svým odběratelům novinek. Dostupnost akčních nabídek je vždy závislé na kapacitě určené pro danou akci.


10. Ochrana osobních údajů je popsáno v kapitole Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020.